Psycho-somatika. Vnímáme signály našeho těla?

31.10.2018

Když duše mluví řečí těla


Zkoumá vzájemné vztahy mezi tělem a duší a to hlavně vliv psychických funkcí na pochod organismu.

Jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Protože oblast zdraví, ne-moci a zdravotní stav jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, vlivy a nároky prostředí. Psychosomatika je tedy podmíněna bio-psycho-sociálně.

V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika ne-moci, při kterých jsou subjektivní tělesné obtíže, změny a funkční poruchy podmíněné duševním stavem.

Tedy když duše mluví řečí těla. 

Každá ne-moc je "psycho-somatická", neboť žádné "somatické" onemocnění není prosté "psychických" vlivů. Můžeme tedy říci, že každá ne-moc má svou duševní příčinu. Nejen rezistence proti infekcím, ale také všechny životní funkce jsou neustále ovlivňovány duševním stavem organismu.


Duchovní příčiny ne-moci

Je potřeba řešit příčinu tzv. ne-moci. Pravá příčina je většinou vždy v našich myšlenkách, v potlačovaných emocích. To nač myslíme, takový život si sami vytváříme. Změňte své myšlenky, mějte rádi sami sebe a milujte svůj život.

Pravou příčinu ne-moci se snažíme vyřešit pomocí afirmace*, kterou při opakování vysíláme do Vesmíru a vibrace které vysíláme se k nám navrací zpět.

*Afirmace: jsou vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými měníme chod událostí ve svůj prospěch či neprospěch.

Mnoho tělesných či duševních problémů lze snáze odstranit také společně se zharmonizováním čaker, meditací, terapií duše, regresivní terapií ... (o těchto konkrétních možnostech se detailněji rozepíšu příště, včetně afirmací - nových myšlenkových vzorců).


Když jsou děti a čtyřnozí mazlíčči našim odrazem a ukazatelem 

Dítě je karmou rodičů.

Pes je zrcadlem svého pána.

Duše si sama volí, v jaké rodině přijde na tento svět. A je to volba vždycky vědomá, protože její podstatou je určitý úkol. Pro začátek "vysvětlit" něco rodičům. Přes ustálené mínění, že rodiče učí děti, je tomu přesně naopak. Dítě je karmou rodičů. Jestliže si tedy novorozenec volí nějaký náročný program (například se narodí s vrozenou nemocí nebo defekty), pak to není ani tak trest, jako spíše způsob poučení těch, jejichž prostřednictvím přišel na svět. 


Pes je ukazatelem a zrcadlem svého pána (stejně, jako dítě). Není náhoda do které rodiny se pes (či jiné zvíře) dostane. Mimochodem nic v životě není náhoda. Chování, ne-moci a zdravotní potíže našich zvířat signalizují totiž problémy, často zakořeněné hluboko v minulosti, se kterými se potýkáme my sami. Existují energetické souvislosti mezi člověkem a zvířetem, zrcadlové reflexe ne-mocí. Zvířata, která s námi žijí, s námi rezonují (jsou naladěni na stejnou frekvenci, což jim umožňuje vnímat naše energetické pole). S tím souvisí i fakt, že jsou nám charakterově velmi podobná. Už tady je možné vystopovat první příčiny nemocí u zvířat. Proto pokud domácí mazlíčci trpí nějakými neduhy a ne-mocemi, je třeba se zaměřit na jejich majitele. Zvířecí neduhy odrážejí a poukazují na potíže lidí. Pokud trpí náš čtyřnohý přítel nějakými zdravotními problémy, chce nám tím něco říci, zrcadlí naše problémy. Cesty k uzdravení člověka i zvířete jsou spojené. Lidé a zvířata by měli spolu žít v symbióze. Naše životy a zdraví jsou propojeny více, než si mnozí z nás myslí. Zdravotní problémy zvířat tedy nejsou náhodné, jsou to symptomy odkazující na problémy jejich páníčků.


Je třeba pochopit svou ne-moc

Vztah těla a duše se vzájemně ovlivňují víc, než si myslíme. Pokud strádá duše, strádá i tělo. A stejně je tomu i naopak. Je nesmírně důležité s nimi vzájemně pracovat, posilovat je a naučit se naslouchat signálům, které vysílají. V opačném případě totiž mohou začít fungovat podobně jako houba - v organismu se více než kdykoliv předtím začnou hromadit a usazovat toxiny, duše začne hůře odolávat emocím. Člověk, který se dostane do kontaktu například s osobou zlostnou či závistivou, velice snadno těmto emocím brzy sám podlehne.

Lidová moudrost

Stará přísloví, která vypovídají o vztahu chování a zdraví, jsou jednoduchá. Toto je základ psychosomatiky. V jednoduchosti. Jejím cílem je naučit člověka pochopit, porozumět sám sobě. V tu chvíli pochopí i všechny své problémy a může se jich cíleně začít zbavovat.


Pilíře psychosomatiky

  • Žít jednoduše, neobklopovat se zbytečnostmi ani lidmi, z nichž čiší špatná energie.
  • Do svého světa vtahujeme jen laskavé lidi, protože jsou zrcadlem toho, jací jsme my.
  • Chovat se slušně a vždy tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.
  • Mít se rád a vážit si sám sebe, odpustit si a opustit všechna traumata z minulosti.
  • Ctít svou duši (meditovat, relaxovat), ctít své tělo (věnovat se pravidelnému pohybu, žít zdravě, cítíme-li potřebu, detoxikovat organismus).


Pozitivní afirmace na závěr:

V nekonečnosti života, v níž se nacházím, je vše perfektní, celistvé a dokonalé, a přesto se život stále mění.
Není začátku a není konce, jsou jen neustále se opakující cykly podstaty a prožitků.
Život není nikdy strnulý, statický nebo vyčerpaný, neboť každý okamžik je vždy nový a svěží.
Jsem v jednotě se Silou, jež mne stvořila, a tato Síla mi dává energii k vytváření vlastních životních podmínek.
S radostí poznávám, že mám sílu vlastní mysli, kterou využívám tak, jak chci.
Každý okamžik života je novým začátkem na cestě od toho, co bylo. Tento okamžik je pro mne novým začátkem právě tady a teď.
Vše v mém světě je v pořádku.

 Co dáváme, to se nám vrací. 

Udělejme svůj (náš) svět krásným. 

Nikol ♥